สินค้าในตะกร้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สินค้าได้รับมาตรฐาน

Share this :

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
✨ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน EN ISO 13485 : 2001 และ GMP  


ที่เป็นสินค้าใช้กับทางการแพทย์ ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เช่น ชุดให้น้ำเกลือ ,ชุดให้เลือด,ชุดให้อาหาร,ชุดเอ็กเท็นชั่น,ชุดดูดเสมหะ,ชุดถุงปัสสาวะ ฯลฯ 


✨เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าจะยังคงรักษามาตรฐานที่ดีและพัฒนาต่อไป เพื่อความเป็นเลิศและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ได้ดียิ่งขึ้น
นึกถึงเวชภัณฑ์ สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน นึกถึงเรา… 

ลืมรหัสผ่าน

Create a new Password

* Asterisk denotes required information to proceed.

ลงทะเบียน

Create a new account

* Asterisk denotes required information to proceed.

เข้าสู่ระบบ

Sign in to your account

* Asterisk denotes required information to proceed.