เกี่ยวกับเรา

ประวัติการจัดตั้ง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด

     บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดย คุณไพทูรย์   โรจนเสนา  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัท ไทยเพียวดรักส์ จำกัด  และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด ในปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน  บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากบริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน EN ISO 13485 : 2012 และ GMP  ซึ่งเป็นสินค้าใช้กับทางการแพทย์ ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ชุดให้น้ำเกลือ ,ชุดให้เลือด,ชุดให้อาหาร,ชุดเอ็กเท็นชั่น,ชุดดูดเสมหะ,ชุดถุงให้อาหาร, ชุดถุงปัสสาวะ และอาหารสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ

     บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า  45 ปี มีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย โดย จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเช่น โรงพยาบาลรัฐบาล ,โรงพยาบาลเอกชน ,คลีนิค/ร้านขายยา และโรงพยาบาลเกี่ยวกับสัตว์  และ จำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว ,ประเทศพม่า , ประเทศกัมพูชา เป็นต้น

ใบรับรอง