กล่องทิ้งขยะติดเชื้อ

Sharp Collector box (กล่องปลดหัวเข็ม)